เล่นมาหลายภาค ทุกครั้งที่ภาคใหม่ออก จะมีเมืองใหม่เพิ่มใหม่ 1 เมือง

แต่ภาคนี้ พอโหลด แล้ว ลง กลับไม่มีเมืองใหม่เลย กำ มันไม่มีใหม่จริงๆ หรือป่าวครับ