เป็นเกมส์ที่เคยเล่นสมัยเด็ก ๆ ใครใจบุญขอด้วยนะคับบ ^^