คืออยากรู้ว่า ขึ้นออบเต๊บ2 ต้องชักสไลด์ไปที่โปรเซกชั่นไหนบ้าง

เสียง BถึงB อะครับ

ปล.ถ้าคำไหนเขียนผิดก็ขออภัย เขียนไม่เป็นจริงๆ