ก็ดูจากรูปภาพเลยครับพอดีเงามันสีอ่อนเกิดเหตุแบบเวลาผมเล่นเกมผมจะเน้น เงาเป็นหลักอ่ะครับ แต่อันนี่มันอ่อนมากจริงจริง ไม่สังเกตุก็เหมือนไม่มีอ่ะครับ
มันเกิดจากอะไรอ่้ะครับ เป็นที่ Window หรือว่า Bit เลยว่าอะไร ตอนนี่ก็ใช่ Window XP Truefaster 32 bit อยู่ครับ