คืออยากรู้ว่าสามัคคีกับการร่วมมือแตกต่างกันหรือไม่อย่างไรครับ คือจะเอาไปทำรายงานอะครับ