อย่าเล่นมานานแล้วพอดีคอมเก่าสเป็กเน่าเล่นไม่ได้เล่น
ขอทีัคับ