บทที่ 7: การใส่รูป Character และ Icon
เครดิต www.gameworldth.com