ตามนั้นเลยครับ เวลาออก แบบปิดเกมส์ทีไร save หายทุกที