รบกวนขอเกมส์ alone in the dark 5 หน่อยคับ
รบกวนอีกหน่อยน่ะครับ ขอวิธีการลงเกม แหละโหลดเกมด้วยน่ะครับ
มือใหม่ครับ กราบขอบพระคุนอย่างสูงครับ