พอดี นึกอยากเล่นขึ้นมาครับ ใครมีรบกวน ขอที นะครับ ขอบคุณ ล่วงหน้า ครับ