ขอเกมที่ RAM ประมาณ 766 เล่นได้และเกมที่ใช้ RAM 1 GB. เล่นได้แต่ 1GB+ ขอไม่เอานะครับ
ขอบคุณล่วงหน้าครับ