Download DMPC 3.1.3-3 + Hamachi + วิธีเล่นเบื้องต้น คลิก

PASS skullworld.fix.gs

WebSite http://Skullworld.fix.gs

วิธีเล่นเบื้องต้น
1.เมื่อเปิดเกมมากดที่ Newgames เมื่อกดเสร็จ.
2.เราก็สร้าง Text Document.
3.Save ทับลงไปเลย.
4.ใส่ชื่อเรา.
5.เลือกเผ่าพันธุ์.Clan

Deep Savers

ดิจิม่อนน้ำ

Wind Guardians

ดิจิม่อนมังกร

Jungle Trooper

ดิจิม่อนพืช

Nature Spirits

ดิจิม่อนพระเอก

Nightmare Soilder

ดิจิม่อนตัวโกง

Metal Empire

ดิจิม่อนเศษเหล็ก


Menu ต่างๆของเกม
1.ข้อมูลดิจิมอนเรา
2.ให้อาหาร
3.ฝึกซ้อม
4.ล้างอุนจิ
5.ต่อสู้กัยคนอื่นผ่านฮามาชิ
6.เปิดไฟ-ปิดไฟ
7.รักษาดิจิม่อน
8.เก็บดิจิมอนเข้าตู้เย็น
9.ออกจากเกม

ข้อมูล DMPC


==========================
เวลาในการแปลงร่าง
==========================
แปลงเป็นร่าง In-training: ใช้เวลา 1 ชม.
แปลงเป็นร่าง rookie: ~6 ชม.
แปลงเป็นร่าง champion: ~40 ชม.
แปลงเป็นร่าง ultimate: ~50 hrs
แปลงเป็นร่าง mega: ~60 hrs (นานจิง...)

==========================
วิธีแปลงร่างเป็นร่างต่างๆ
==========================
Fresh(ต่อจากไข่): ฝึกไปตามจำนวนข้างล่างได้ล่างตามนั้นครับ
------------------
Trained >= 10: จะแปลงเป็น In-training ร่างA
Trained >= 5 : จะแปลงเป็น In-training ร่างB
Trained < 5 : จะแปลงเป็น In-training ร่างC

In-training(ร่าง2):
------------------
Base requirement: Trained >= 40
การแปลงเป็นร่างต่าง ๆ :
เน้น ATK : แปลงเป็น รุกี้ A
เน้นป้องกัน : แปลงเป็น รุกี้ B
เน้นการหลบหลีก หรือ เท่าๆกัน: แปลงเป็น รุกี้ C

Rookie:
------------------
ต้องการ: ฝึก >= 250 ครั้ง(ขึ้นไป)
การแปลงเป็นร่างต่างๆ:
ถ้า care mistakes น้อยกว่า 20:
เน้น ATK : แปลงเป็น แชมป์เปี้ยน A
เน้น Def : แปลงเป็น แชมป์เปี้ยน B
เน้น Dex : แปลงเป็น แชมป์เปี้ยน C
สมดุล : แปลงเป็น แชมป์เปี้ยน D
ถ้า mistakes มากกว่า 20: แปลงเป็น แชมป์เปี้ยนE

Champion: (เริ่มมีการใช้การต่อสู้ เพื่อนำมาเกี่ยวข้องในการ Evo)
------------------
ต้องการ : ฝึก >= 350 ครั้ง (ขี้นไป), ต่อสู้ > 40 ครั้ง, อัตราการชนะ > 50%
การแปลงเป็นร่างต่างๆ:
ถ้า C-mis น้อยกว่า :20
เน้น ATK: 95% ที่จะเปลี่ยนเป็น Ultimate A
เน้น Def: 95% ที่จะเปลี่ยนเป็น Ultimate evo B
เน้น Dex: 95% ที่จะเปลี่ยนเป็น Ultimate evo C
สมดุล : 95% ที่จะเปลี่ยนเป็น Ultimate evo D
ถ้า C-mis มากกว่า 20: 20% ที่จะเปลี่ยนเป็น Ultimate evoE

Ultimate:
------------------
ต้องการ: ฝึก >= 450 ครั้ง (ขึ้นไป), ต่อสู้ > 100 ครั้ง, อัตราการชนะ > 50%
การแปลงเป็นร่างต่างๆ:
ถ้า C-Mis < 20:
เน้น ATK: 90% ที่จะเปลี่ยนเป็น Mega A
เน้น Def: 90% ที่จะเปลี่ยนเป็น Mega B
เน้น Dex: 90% ที่จะเปลี่ยนเป็น Mega C
สมดุล : 90% ที่จะเปลี่ยนเป็น Mega D
ถ้า C-mis มากกว่า 20: 10% ที่จะเปลี่ยนเป็น Mega E

ปุ่มปรับต่างๆ
กด C เปลี่ยน skin
กด S ปรับเสียง
กด P เซฟ ID card ไปเปิดดูในโฟดเดอร์เกมมันเลย
กด M ไว้เปลี่ยนโหมดตอนต่ิอสู้
กด F9 เซฟรูปภาพที่เราต้องการ
"B": disable/enable background animation
"S": disable/enable sound
"M": switch between keyboard and mouse mode in atk training
"Z": as the hit key when switched to keyboard mode in atk training

อีกตำรานึง

------------------------------เผ่าพันธุ์ของดิจิม่อน------------------------------


Deep Savers (ดีป เซเวอร์) : ดิจิมอนประเภทน้ำ
Wind Guardians (ไวด์ กาเดี้ยน) : ดิจิมอนประเภทศักสิทธิ์และนก
Jungle Trooper (จังเกิ้ล ทรูปเปอร์) : ดิจิมอนประเภทแมลงและพืช
Nature Spirits (เนเจอร์ สปิริต) : ดิจิมอนประเภทสัตว์ มังกร
Nightmare Soldiers (ไนท์แมร์ โซลเดอร์) : ดิจิมอนประเภทชั่วร้าย
Metal Empire (เมทัล เอ็มพายร์) : ดิจิมอนประเภทหุ่นยนต์


-------------------------------ลักษณะของดิจิม่อน-----------------------------


Attribute หรือ Attr : คือคุณสมบัติของดิจิมอน ในที่นี้เราจะเรียกดิจิมอนว่าเทมเมอร์ (Tamer) ครับ คุณสมบัติจะมีตั้งแต่ Vaccine, Data, Virus ครับ


Type : คือชนิดหรือประเภทของดิจิมอน ซึ่งหากเป็น Slime ก็หมายถึงเป็นวุ้นอยู่นั่นเอง


Age : ก็คืออายุของดิจิมอน ซึ่งจะมีหน่วยเป็น yrs หรือ years ที่แปลว่าปีนั่นเอง โดย 10 ช.ม.ของเราจะเท่ากับ 1 yrs ของดิจิมอนครับ


Weight : คือน้ำหนักของดิจิมอน หากกินไก่จะเพิ่มน้ำหนัก 1 G หากกินโปรตีนจะเพิ่มน้ำหนัก 2 G น้ำหนักเต็มที่สุดคือ 100 G หรือ 100 กิโลกรัมนั่นเอง


Tamer : คือชื่อของดิจิมอนที่เราตั้งไว้ตอนเริ่มเกมครั้งแรก


Trained : คือค่าจำนวนครั้งที่เราฝึกซ้อมดิจิมอนของเรา ถ้าหากพัฒนาร่าง ค่านี้จะถูกนับใหม่เป็น 0


Hunger : คือความหิวของดิจิมอน จะมีลักษณะเป็นรูปหัวใจ เต็มสุดคือ 4 ดวง ถือว่าดิจิมอนอิ่มแล้ว ต้องกินไก่ถึงจะเพิ่มค่านี้


Strength : คือความแข็งแรงของดิจิมอน จะมีลักษณะเป็นรูปหัวใจ เต็มสุดคือ 4 ดวง ถือว่าดิจิมอนอิ่มแล้ว ต้องกินยาหรือที่เรียกว่าโปรตีนถึงจะเพิ่มค่านี้ (โปรตีนหากกินมากจะทำให้ดิจิมอนล้มป่วยนะ)


OP : เป็นค่าที่ใช้ฝึกซ้อม หากไม่มีค่านี้จะฝึกซ้อมดิจิมอนไม่ได้ โดยการฝึกหนึ่งครั้งจะลดค่า OP 1 ขีด ค่านี้จะเต็มสุด 10 ขีด โดยจะเพิ่ม 2 ขีด ทุกๆ 5 นาที


C-Mis : คือค่าความไม่พอใจของดิจิมอน หรือจะเรียกว่าถ้ามีค่านี้มากเท่าไหร่แสดงว่าเราเลี้ยงดิจิมอนของเราไม่ดีเลย ค่านี้จะเพิ่มขึ้นก็ต่อเมื่อคุณไม่ยอมให้อาหารเวลามันหิว คุณไม่ยอมเก็บอึ เวลามันนอนไม่ยอมปิดไฟ เวลามันนอนดันไปให้อาหารมัน ค่านี้มีผลต่อการพัฒนาร่างของดิจิมอน แนะนำว่าพยายามอย่าให้ค่านี้เกิน 20 เป็นดีที่สุด


HP : คือค่าพลังของดิจิมอน HP จะเพิ่ม 5 ทุกๆการฝึกแต่ละครั้ง เต็ม9999


Attack : คือค่าพลังโจมตีของดิจิมอน
Defense : คือค่าพลังป้องกันของดิจิมอน
Dexterity : คือค่าพลังหลบหลีกและความแม่นจำของดิจิมอน


** ค่า Atk : Def : Dex รวมกันจะไม่เกิน 1500 ครับ


Battles : คือจำนวนครั้งที่เราต่อสู้ จะถูกนับใหม่เมื่อมีการพัฒนาร่าง


Win Ratio : คืออัตราการชนะ โดยจะคิดเป็นเปอร์เซ็นต์


Win และ Lose : คือจำนวนครั้งที่ต่อสู้ชนะและแพ้
กฎ และ กติกา

1.ห้ามเข้าห้องฮามาชิเกิน 2 ห้องออกก่อนค่อยเข้าห้อง


อื่นเพื่อห้องจะได้ไม่เต็มนะครับ
2.ห้ามใช้คำหยาบใน XAT หน้าเว็บ และแชทในฮามาชิถ้าเจอเตะครับไม่ยอมหยุดก็แบน

3.ห้องเด็กใหม่เข้าได้แค่เลเวล Rookie
4.ห้างใช้โปรแกรมโกงเกมใดๆทั้งสิ้นเวอร์ชันนี้พึ่งออ กมา

ใหม่โปรแกรมโกงเกมใช้ไม่ได้
ห้องฮามาชิต่างๆ

(พาส 1234 หมดทุกอัน,พิมไทยใส่ไปเลย Hamachi

รับภาษาไทยได้)

DMPC-ผู้เล่นใหม่

DMPC-ลานประลอง-1

DMPC-ลานประลอง-2

DMPC-ลานประลอง-3

DMPC-ลานประลอง-4

DMPC-ลานประลอง-5DMPC-ทุกเลเวล

DMPC-VIP MEMBER (สำหรับ VIP เท่านั้นคนอื่นเข้าไม่ได้)

DMPC-ADMIN (มาสู้กับแอดมิน หรือ จีเอ็มกันครับ)

-Zone Shop-


DMPC-ตลาดนัด

DMPC-ร้านขายของ

DMPC-ห้างสรรพสินค้า

สามารถแลกเปลี่ยน ซื้อ-ขาย มอนเตอร์กันได้ที่นี่

มาโชว์มอนเตอร์เพื่อขายได้ครับ

ข้อมูล วิธีการต่อสู้อื่นและอื่นๆอยู่ในโฟลเดอร์ครับ