ที่ว่ามันเป็นแถบไว้เรียกสิ่งต่าง ๆ แบบฮ. รถ AI อ่ะครับ มันหาย เรียกคืนมายังไงอ่ะครับ T^T