ตามหัวข้อครับ แต่ขอแรงๆ นะครับ

ใครหามาให้ได้จะขอบพระคุณอย่างสูงครับ