บางเกมเล่นไม่ได้อะครับ บางเกมมันบอกว่า คุณได้จดทะเบียนเป็นของปลอมอะไรประมาณนี้
แล้วอีก ปัญหาคือ มันให้ ดาวโหลดอะไรก็ไม่รู้ เลนเซ่อเกม อะไรสักอย่าง แก้ไงดี เกมใหญ่ๆจะเป็น
เกมเล็กๆได้บางเกม