ในด่านวันที่ 8 อ่า ตอน 1 st and 10 let's do it again มันบอกให้เรา ฆ่า PLA force ให้หมดเราฆ่าหมดละนะแต่มันไม่ยอมให้เราผ่านอ่ะทำไมถึงเป็นแบบนั้น