ขอแบบโหลดเร็วแรงเป็นบิทหรือมีเดียไฟล์ก็ได้ครับ จะขอบพระคุณอย่างสุงครับ