มติ กบง.ลดเก็บเงินเข้ากองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง มีผลตั้งแต่เวลา 06.00 น.

วันพรุ่งนี้ ส่งผลให้ราคาน้ำมันเบนซิน 95 ลดลง ลิตรละ 8.02 บาท 91 ลดลง

7.17 บาท และ ดีเซลลดลง 3บาท

นายพิชัย นริพทะพันธุ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานกล่าวว่า ที่ประชุมคณะ

กรรมการนโยบายพลังงาน หรือ กบง. มีมติให้ชะลอการจัดเก็บเงินสงเคราะห์กองทุนน้ำมัน

เชื้อเพลิง 3 ชนิดชั่วคราว คือ น้ำมันเบนซิน 95 ลง 7.50 บาทต่อลิตร เบนซิน 91 ลง 6.7

บาทต่อลิตร ดีเซล ลง 2.8 บาทต่อลิตร และเมื่อรวมกับผลแวกซ์ ทำให้ราคาหน้าสถานี

บริการน้ำมัน คือ เบนซิน 95 ลดลง ลิตรละ 8.02 บาท 91 ลดลง 7.17 บาท และดีเซล

ลดลงลิตรละ 3 บาท โดยมีผลตั้งแต่เวลา 06.00 น.วันพรุ่งนี้

ทั้งนี้จะทำให้รายได้ของกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงหายไป 6,000 ล้านบาท ต่อเดือน โดยมี

เงินสดสุทธิ เหลืออยู่ 1,064 ล้านบาท ซึ่งจะดูแลราคาน้ำมันได้ถึงเดือนมกราคม นี้ และ

หลังจากนั้น จะมีการกู้เงินตามกรอบเดิม 20,000 ล้านบาท

อย่างไรก็ตาม กระทรวงพลังงานได้เตรียมเงิน ไว้ 3,000 ล้านบาท ในการชดเชยราคา

น้ำมันค้างสต๊อกให้กับผู้ค้า ซึ่งจะเริ่มตรวจสต๊อกในเวลา 24.00 น. วันนี้


ข้อมูลราคาน้ำมัน

ราคาน้ำมันในวันพรุ่งนี้

เบนซิน95 เหลือลิตรละ 39.28บาท/ลิตร

เบนซิน 91 เหลือลิตรละ34.77บาท/ลิตร

ดีเซล เหลือลิตรละ 26.99 บาท/ลิตร

ซึ่งเมื่อเทียบกับที่ยังคงราคาเท่าเดิม แก๊สโซฮอล์ 95 ลิตรละ 37.04บาท/ลิตร แก๊สโซ

ฮอล์ 91 ลิตรละ 34.54บาท/ลิตร ถือว่าใกล้เคียงกัน
Credit : http://news.sanook.com