ขอภาคไหนก็ได้ที่ใช้ปืน ไม่รวม With Fire And Sword

ขอโหมดปืนด้วย อยากเล่นไม่มีไรเล่นแล้ว