โหลด LOST PLANET 2 REPACK มาแล้วเป็นภาษาต่างด้าว ต้องแก้ยังไงอะคับ