หลังจากลงkey cleaner ก็เล่นเน็ตใน PSP ไม่ได้ขึ้น (80410A0B)
ใครรู้วิธีแก้ช่วยแจ้งด่วนครับเดือดร้อนมาก