ล้อเลียนนะครับ ไม่ใช่ของจริงชอบก็ Thanks นะครับ (ไม่ชอบก็อย่าว่ากันนะครับ)