คือว่า เมื่อก่อน ผมใส่รูป ใหญ่ๆได้

แต่พอ โดนปลดแบนมา รูปเล็กๆที่เคยใส่ได้เมื่อก่อนยังใส่ไม่ได้เลย

คือตอนนี้ ใส่รูปไรไม่ได้เลย

คือ ขนาดได้ แต่ ไฟล์ใหญ่อีก - -* ผมเซงมาก

คือมันเป็นที่อะไรครับ - -*