ปีนี้สอบ ร.ด รึเปล่าครับ ?
ปีที่แล้วเห็นออกข่าวปรับเกณฑ์เรียนร.ด.ต้องอายุ 17 ปีขึ้นไป ตามอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก
แต่ปีที่แล้วผ่อนผันให้สอบเหมือนเดิม
แล้วปีนี้หละ ครับสอบรึเปล่า หรือให้สอบบตามอายุ 17 ปีขึ้นไป

*ข่าวที่บอกว่าถ้าเรียน รด แล้วก็ต้องเกณฑ์ทหารอยู่ดี จากที่ผมอ่านมันเป็นเพียงแค่แนวคิดครับยังไม่ได้ประกาศใช้*