ตามหัวข้อครับหรือไม่ก็โปรแกรมที่ทำงานคล้ายๆกันก็ได้ครับ