ช่วยที่ครับไม่รู้ว่าจะแปลงไฟล์ VDO เป็นไฟล์อะไรดี ที่เปิดกับเครื่องเล่นDVDแบบพกพาได้ (เครื่องเล่น JA DVDแบบพกพา)

ขอบคุณครับ!