อยากเล่นครับ แต่ บอร์ดเก่าลบไปแล้ว ผมหาไม่ได้ เลย ที่หาได้ ก็ไม่มี ไฟล์exe