ใครพอจะทำเป็นมั่งครับ ในการทำวิดีโอเปลี่ยนสีไปเรื่อยๆ เหมือนการไล่สี 1-10 วิแรกนะครับ