คือเวลาเปิดจดหมายแล้วมันขึ้นว่า Sorry, Outlook wasn't able to complete this request. If you keep seeing this message, go to Service status to check if there's a problem with Outlook. อยากทราบว่าจะแก้ไขยังไงดีครับ -*-