เก่าแล้ว แต่ผมยังเล่นไม่จบอ่ะ อยากกลับไปเล่นให้จบ.... 2 ภาคเลยนะ