เล่นจบแล้วรอบแรก กำลังจะเล่นรอบสองเพื่อปลดล็อคของต่าง ๆ ในเกม แต่ไม่รู้ว่าจะต้องเก็บอะไรบ้าง เข้าปดูรายการปลดล็อค ดูแล้วยังมีหลายด่านที่ยังไมได้เก็บ item เพื่อนคนไหนเล่นจบแล้ว ช่วยแนะนำที (เข้าไปดูรายการปลดล็อคแล้ว แปลภาษาอังกฤษไม่ออก ก้อเลยไม่รู้ว่าจะเก็บอะไร )