อยากทรายว่าเพลงในช่วง 0:00 - 0:40 นี่เพลงอะไรหรอครับขอบคุณล่วงหน้าครับ