แนวไหนก็ได้ ยกเว้นแนวสร้างๆงะครับไม่ชอบ - -

ปล ใครมีอันเดอร์กาว2แบบฟูไหมครับที่เห็นลายรถงะครับ