ใครรู้บ้างว่าเล่นไงออนไลน์ หรือต้องมีโปรแกรมไรเปล่า