ปัญ หาtcg access violation at address ขอ วิธีแก้ ด้วย ครับ ใคร เซียนๆ