เล่น Grand Knights History ขึ้น 80020148
เครื่องผมตัวใหญ่ PSP1001 FW 2.81 ยังต้องอัพมั้ย อัพเป็นอะไรดีครับ ?