ผมมีปัญหาตอนลงเกมส์เป็นอยู่สามเกมส์ ลองเอาเกทส์ไปลงเครื่องอื่นก็ไม่มีปัญหาพอลงเครื่องตัวเองก็เป็นเลยครับเป็นตอนกด setup ครับ พอกด setupปุ๊บก็เด้ง
runtime error (at -1:0) cannot import STRINGCHANGEEX ทันทีเลยครับ ใครพอมีวิธีแก้ขอความกรุณาบอกด้วยครับ