ผมเองก็เป็นคนหนึ่งที่เคยเล่น RO แต่มันนานมาแล้ว ครั้งนี้รุ่นลูกละ RO ก็ยังคงอยู่

ตามที่ได้รับคำสั่งมานะครับ ขอเป็นตัวอัพเดทล่าสุด มีปีก มีจุติ ฯลฯ ประมาณว่าครบเลยหน่ะครับ

ขอบคุณล่วงหน้าครับ