ระบบขั้นต่ำที่ต้องการ
- 2 GHz Intel Dual Core processor / 2.6 GHz Intel Single Core processor , หรือ AMD รุ่นเทียบเท่า (พร้อม SSE2)
- 1 GB RAM (XP), 2 GB RAM (Vista / Windows7)
- 256 MB DirectX 9.0c graphics card (shader model 3)
- ความละเอียดต่ำสุดของจอภาพ 1024x768
- พื้นที่ว่างในฮาร์ดดิส 20 GB

ระบบที่แนะนำ
- 2nd Generation Intelยฎ Coreโ„ข i5 processor (หรือดีกว่า), หรือ AMD รุ่นเทียบเท่า
- 2 GB RAM (XP), 4 GB RAM (Vista / Windows7)
- AMD Radeon HD 5000 และ 6000 series graphics cards หรือรุ่นเทียบเท่าที่รองรับ DirectX 11
- ความละเอียดต่ำสุดของจอภาพ 1280x1024
- พื้นที่ว่างในฮาร์ดดิส 20 GB


http://www.rabbitfile.com/dl.php?f=Ej5dcebl4ziZ

http://www.filecondo.com/dl.php?f=Mf27b61CrdJX