ขอ crack crysis3 reloaded ครับ
โหลดของ reloaded มาเล่นแต่ไม่มี crack -_-

ขอบคุณครับ