_________________________________________


_________________________________________

ขอบคุณ"สำหรับท่านที่รับชม"ด้วยครับ
เอามือถืออัดเสียงคุณภาพเสียงก็อาจจะห่วยหน่อย
จะปรับปรุงครับ

CTRL+A
_________________________________________