พอดีผมได้สร้าง เพจที่เป็นความรู้เรื่องอย่างว่า ทั้งเทคนิค ความรู้ต่างๆ ^___^ ฝากติดตามกันด้วย