วิธีติดตั้ง
1.setup
2.เข้าไปที่โฟลเดอร์ที่ติดตั้งเกม แล้วเข้าไปที่โฟลเดอร์> ReCore.Definitive.Edition.NET.FiX-mercs213-201806141528964600805819984
ทำการติดตั้ง
-Microsoft.NET.Native.Framework.1.3
-Microsoft.NET.Native.Runtime.1.4
3.InstallApp
4.เข้าเกมที่ start menu ของ windows

Download GooGle Drive

Part1 Part2 Part3 Part4 Part5 Part6 Part7

*ไฟล์เสียซ่อมได้