เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2561 ที่ผ่านมา Sony ได้ออกไฟล์ Update เครื่อง PS4 เวอร์ชั่นล่าสุด 5.56จุดประสงค์ของการ Update System Software ในครั้งนี้ ก็เพื่อช่วยปรับปรุงให้เครื่อง PS4 มีความเถียรมากขึ้น (เห็นว่างั้น) แต่ถึงอย่างนั่นก็ตาม ในปัจจุบันนี้ยังไม่มีเกมไหน ที่ต้องการใช้ความสามารถของ System Software 5.56 รุ่นนี้ (ข้อมูลวันที่ 8 กันยายน 2561)ขนาดของไฟล์ Update ไม่ใหญ่มาก ประมาณ 460MB (Download โดยตรงจากเครื่อง PS4) หรือถ้าจะ Download จากคอมพิวเตอร์ ไฟล์ Update จะมีขนาดเพียง 439 MB เท่านั้นส่วนผู้เล่นในด้านมืด หรือเครื่อง PS4 ในระบบ Jailbreak คงไม่เกี่ยวข้องกับการ Update อะไรในครั้งนี้ เพราะหากเครื่อง PS4 ถูก Update ให้มี System Software ที่มากกว่า 5.05 ไปแล้ว เครื่อง PS4 ของคุณก็จะหมดความสามารถของ Jailbreak ไปในทันที และไม่สามารถย้อนกลับมาเป็นแบบเดิม หรือไม่สามารถทำการ Downgrade ได้

วิธีป้องกันเครื่อง PS4 ที่จะไม่ให้ Download และทำการ Update เครื่องให้เป็นเวอร์ชั่นใหม่ ก็คงต้องไปตั้งค่า Disable Updates และ Automatic Downloads ในส่วนของ System Software Update files ไม่อย่างนั้น ถ้าอยากจะกลับมาด้านมืดก็จะทำไม่ได้แล้วน่า