เรื่องย่อ

วันพีช เป็นเรื่องราวในยุคทองของโจรสลัด โจรสลัดทุกคนมีเป้าหมายเดียวกันคือเพื่อค้นหา สมบัติที่เรียกว่า "วันพีช" ซึ่งผู้ใดสามารถค้นหาและครอบครองวันพีชอยู่ ผู้นั้นก็คือเจ้าแห่งโจรสลัด(ราชาโจรสลัด) โดยผู้ที่เคยครอบครองวันพีชนั้นมีอยู่คนเดียวตามที่เปิดเผยคือ เจ้าแห่งโจรสลัด โกลด์ ดี โรเจอร์ ซึ่งหลังจากที่ ได้ครอบครองวันพีซแล้ว โกลด์ ดี โรเจอร์ก็ได้มอบตัว และยอมรับโทษการประหารชีวิตที่เกาะโร๊คบ้านเกิดของตน และก่อนตายโกลด์ ดี โรเจอร์ ได้ทิ้งคำพูดก่อนตายที่เปลี่ยนยุคสมัยของโจรสลัดว่า "สมบัติของฉันหรอ อยากได้ก็เอาไปซิ ไปหาเอาเลย ฉันเอาทุกอย่างบนโลกไปไว้ที่นั่นหมดแล้ว" แล้วเหล่า โจรสลัดทั้งหลายจึงมุ่งหน้าสู้แกรนด์ไลน์เพื่อตามหาวันพีซOne Piece วันพีช ตอนที่ 1 พากย์ไทย | สำรองตอนที่ 1 พากย์ไทย

One Piece วันพีช ตอนที่ 2 พากย์ไทย | สำรองตอนที่ 2 พากย์ไทย

One Piece วันพีช ตอนที่ 3 พากย์ไทย | สำรองตอนที่ 3 พากย์ไทย

One Piece วันพีช ตอนที่ 4 พากย์ไทย | สำรองตอนที่ 4 พากย์ไทย

One Piece วันพีช ตอนที่ 5 พากย์ไทย | สำรองตอนที่ 5 พากย์ไทย

One Piece วันพีช ตอนที่ 6 พากย์ไทย | สำรองตอนที่ 6 พากย์ไทย

One Piece วันพีช ตอนที่ 7 พากย์ไทย | สำรองตอนที่ 7 พากย์ไทย

One Piece วันพีช ตอนที่ 8 พากย์ไทย | สำรองตอนที่ 8 พากย์ไทย

One Piece วันพีช ตอนที่ 9 พากย์ไทย | สำรองตอนที่ 9 พากย์ไทย

One Piece วันพีช ตอนที่ 10 พากย์ไทย | สำรองตอนที่ 10 พากย์ไทย

One Piece วันพีช ตอนที่ 11 พากย์ไทย | สำรองตอนที่ 11 พากย์ไทย

One Piece วันพีช ตอนที่ 12 พากย์ไทย | สำรองตอนที่ 12 พากย์ไทย

One Piece วันพีช ตอนที่ 13 พากย์ไทย | สำรองตอนที่ 13 พากย์ไทย

One Piece วันพีช ตอนที่ 14 พากย์ไทย | สำรองตอนที่ 14 พากย์ไทย

One Piece วันพีช ตอนที่ 15 พากย์ไทย | สำรองตอนที่ 15 พากย์ไทย

One Piece วันพีช ตอนที่ 16 พากย์ไทย | สำรองตอนที่ 16 พากย์ไทย

One Piece วันพีช ตอนที่ 17 พากย์ไทย | สำรองตอนที่ 17 พากย์ไทย

One Piece วันพีช ตอนที่ 18 พากย์ไทย | สำรองตอนที่ 18 พากย์ไทย

One Piece วันพีช ตอนที่ 19 พากย์ไทย | สำรองตอนที่ 19 พากย์ไทย

One Piece วันพีช ตอนที่ 20 พากย์ไทย | สำรองตอนที่ 20 พากย์ไทย

One Piece วันพีช ตอนที่ 21 พากย์ไทย | สำรองตอนที่ 21 พากย์ไทย

One Piece วันพีช ตอนที่ 22 พากย์ไทย | สำรองตอนที่ 22 พากย์ไทย

One Piece วันพีช ตอนที่ 23 พากย์ไทย | สำรองตอนที่ 23 พากย์ไทย

One Piece วันพีช ตอนที่ 24 พากย์ไทย | สำรองตอนที่ 24 พากย์ไทย

One Piece วันพีช ตอนที่ 25 พากย์ไทย | สำรองตอนที่ 25 พากย์ไทย

One Piece วันพีช ตอนที่ 26 พากย์ไทย | สำรองตอนที่ 26 พากย์ไทย

One Piece วันพีช ตอนที่ 27 พากย์ไทย | สำรองตอนที่ 27 พากย์ไทย

One Piece วันพีช ตอนที่ 28 พากย์ไทย | สำรองตอนที่ 28 พากย์ไทย

One Piece วันพีช ตอนที่ 29 พากย์ไทย | สำรองตอนที่ 29 พากย์ไทย

One Piece วันพีช ตอนที่ 30 พากย์ไทย | สำรองตอนที่ 30 พากย์ไทย

One Piece วันพีช ตอนที่ 31 พากย์ไทย | สำรองตอนที่ 31 พากย์ไทย

One Piece วันพีช ตอนที่ 32 พากย์ไทย | สำรองตอนที่ 32 พากย์ไทย

One Piece วันพีช ตอนที่ 33 พากย์ไทย | สำรองตอนที่ 33 พากย์ไทย

One Piece วันพีช ตอนที่ 34 พากย์ไทย | สำรองตอนที่ 34 พากย์ไทย

One Piece วันพีช ตอนที่ 35 พากย์ไทย | สำรองตอนที่ 35 พากย์ไทย

One Piece วันพีช ตอนที่ 36 พากย์ไทย | สำรองตอนที่ 36 พากย์ไทย

One Piece วันพีช ตอนที่ 37 พากย์ไทย | สำรองตอนที่ 37 พากย์ไทย

One Piece วันพีช ตอนที่ 38 พากย์ไทย | สำรองตอนที่ 38 พากย์ไทย

One Piece วันพีช ตอนที่ 39 พากย์ไทย | สำรองตอนที่ 39 พากย์ไทย

One Piece วันพีช ตอนที่ 40 พากย์ไทย | สำรองตอนที่ 40 พากย์ไทย

One Piece วันพีช ตอนที่ 41 พากย์ไทย | สำรองตอนที่ 41 พากย์ไทย

One Piece วันพีช ตอนที่ 42 พากย์ไทย | สำรองตอนที่ 42 พากย์ไทย

One Piece วันพีช ตอนที่ 43 พากย์ไทย | สำรองตอนที่ 43 พากย์ไทย

One Piece วันพีช ตอนที่ 44 พากย์ไทย | สำรองตอนที่ 44 พากย์ไทย

One Piece วันพีช ตอนที่ 45 พากย์ไทย | สำรองตอนที่ 45 พากย์ไทย

One Piece วันพีช ตอนที่ 46 พากย์ไทย | สำรองตอนที่ 46 พากย์ไทย

One Piece วันพีช ตอนที่ 47 พากย์ไทย | สำรองตอนที่ 47 พากย์ไทย

One Piece วันพีช ตอนที่ 48 พากย์ไทย | สำรองตอนที่ 48 พากย์ไทย

One Piece วันพีช ตอนที่ 49 พากย์ไทย | สำรองตอนที่ 49 พากย์ไทย

One Piece วันพีช ตอนที่ 50 พากย์ไทย | สำรองตอนที่ 50 พากย์ไทย

One Piece วันพีช ตอนที่ 51 พากย์ไทย | สำรองตอนที่ 51 พากย์ไทย

One Piece วันพีช ตอนที่ 52 พากย์ไทย | สำรองตอนที่ 52 พากย์ไทย