ฉันไม่ใช้ผู้ชายที่วิเศษอะไรมากมายเลย
เป็นเพียงเเค่ผุ้ชายธรรมดา ไม่มีอะไร
พิเศษมากมาย เป็นเเค่ผู้ชายคนหนึ่ง
ที่มีเเค่หัวใจให้เธออย่างเดียว