โหลด DLC Boot 2017 v3.4 [ISO] แผ่นบูตฉุกเฉิน สารพัดประโยชน์


DLC Boot คือโปรแกรมที่ช่วยให้ช่างคอมพิวเตอร์เข้ามาจัดการเครื่องคอมพิวเตอร์ที่มีปัญหาได้ เพราะว่าในแผ่นมี Windows 10 PE Mini ให้เราเลือกใช้ ที่เข้ามาหลังบ้านในการจัดการต่างๆได้ และมีเครื่องมืออื่นๆอีก อาทิเช่นCaDis = https://www.mawtoload.com/hwmonitor-pro-full/