ผมใช้ PS4 Slim ครับไปซื้อ Maxshooter One มาครับ

ตั้งค่า Profile เลือกโหมดเป็น PS4 กด Read Profile กับ Download Profile แล้วครับ

ไปต่อก็ใช้งานไม่ได้แต่ลองต่อหูฟังเสียงออกครับ