อ้างถึง กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ Chicky_a อ่านกระทู้
ต้องวาง crack ออนไลน์ ไว้ที่ใดหรอท่าน พอดีลงแล้วแต่ได้ error ( อัพเดตแล้วจึงลงแครกออนไลน์ ) ไม่ลงออนไลน์เข้าได้ปกติ
ตอนลง update เช็ค location ที่เลือกลงดีๆครับ มันจะซ้อนกัน Monster hunter world/Monster hunter world ลบไป ถ้ามันซ้อนกัน ถ้า crack online ไม่ผ่านแปลว่า version ไม่ใช่ตัวล่าสุดต้องอัพเดตให้เรียบร้อยก่อน