ได้เครื่อง ps2 มามันแปลงเล่นก๊อปมา อยากจะถอดออก มันเชื่อมสายไฟไว้เป็นสิบๆเส้นเลย ถ้าผมถอดสายออกทุกเส้นแล้วเครื่องจะยังใช้ได้อยู่ป่าวครับ